Go to Top

Parti eller Återförsäljning

Plantskolans partipris katalog fås på begäran. Tag kontakt, så berättar vi mera.

Vårt utbud för partiförsäljning består av  bärbuskar, fruktträd, jordgubbsplantor, perenner, prydnadsbuskar och träd i olika storlekar och åldrar.

Plantskolan har ett stort urval av mycket stora träd (10-20 år gamla) som lämpar sig speciellt bra för städer och kommuner som behöver träd som kommit en bra bit på väg och genast ger den stil och funktion som de var tänkta för. Stora träd är också inte lika känsliga för den slit och påverkan mindre växter oftast utsätts för på allmänna platser.

 

Plantskola

Vi har servat plantbutiker, återförsäljare, anläggare, städer och kommuner i hela Finland i över 30 års tid. Vi exporterar även en del växter till de övriga Nordiska länderna.

Plantskolans specialitet är härdiga växter för Finskt klimat. Vi har ett stort sortiment som lämpar sig för hela Finland inklusive norra Finland och Lappland.  Plantskolans odlar största delen av växterna själva men köper sorter som skulle ta för länge att driva upp i Finlands kalla klimat från Danmark och Holland. Oberoende var växterna odlats så har Plantskolan under 30 års tid testat fram de mest härdiga sorterna som klarar av våra kalla vintrar och i övrigt visats sig passa perfekt för vårt speciella klimat här i Finland med vår korta säsong, långa sommar dagar och kalla vintrar.