Go to Top

Plantering

Växter trivs i allmänhet på väl dränerade områden med en jord bestående av RådSvelika delar lera, mull och sand. Om jorden är olämplig (Tex. för stenig, lerig, sandig) kan man bra göra en lokal jordförbättring i planteringsgropen i rötternas närhet. Växter skall inte planteras för djupt. Växten klarar vintern bättre och rötterna andas bättre om de är väldränerade. Växter dör om de står i vatten så marken får gärna slutta bort från växtens stam. För Rosor och klängväxter däremot, är det viktigt att de planteras tillräckligt djupt så att deras rotdelar är välskyddade under jorden. Större träd bör ha en eller flera stödkäppar för att säkerställa att dess rot ej tappar jordkontakten eller bryts loss vid vind medan de håller på och rotar sig.

Bevattning

Den viktigaste bevattningen är i samband med planteringen. Det är då viktigt att jorden är genomvåt och alla rot delar får kontakt med jorden. På så sätt kommer växten snabbt igång och roten börjar fungera direkt och undviker att växten torkar bort. Detta uppnås bäst med att vattna 10- tals liter vatten i gropen både före och efter man fyller den med jord. Fortsatt bevattning är endast nödvändig om det är en mycket torr sommar eller om man planterat växter med blad utveckling sent i säsongen. Denna fortsatta bevattning måste göras med rotvattnare eller med vallar kring plantan så att vattnet verkligen tränger ner till roten. Ytbevattning hjälper endast ogräset att gro.

Typ av jord
Beroende på växter har de lite olika krav på jordmånen. Största delen av växterna trivs i en neutral (PH 6-7) väl dränerad jord.

PH: Om jorden är för sur (PH <5,5) kan inte rötterna ta upp viktiga mineraler ur jorden. Även om du lägger till mera gödsel har den ingen effekt. Därför är det viktigt att se till att du inte har för sur jord. De flesta naturliga jordar är aningen sura och blir bättre av att man sätter till kalk Men det finns vissa sorter som Rododendron, Blåbär och Barrträd för att nämna några, som trivs bättre i sur okalkad jord (PH 5-6). Med tiden blir jorden sakta mak surare, men man kan snabbt sänka PH genom att blanda i speciell okalkad rododendron och barrträds mylla, okalkad torv, bark, barr och kvistar eller andra organiska ämnen.

Dränering: Angående jordens genomsläpplighet kan du kolla det genom att gräva en grop där du tänkte plantera och fylla den med vatten. Om du fortfarande efter 12h har vatten i gropen måste du förbättra jordens genomsläpplighet med att blanda in sand eller genom att höja upp området med att lägga mera jord ovanpå för att få en sluttning bort från planterings området.

Vi ger gärna de planterings råd du behöver för dina växter i samband med inköpen.