Go to Top

 

Skötsel

Efter man planterat i en kalkad och lätt gödslad jord på ett bra dränerat ställe behöver man oftast inte göra någonting åt växten de första åren. Var försiktig med gödsel medan plantan är ung och nyplanterad eftersom för mycket gödsel kan bränna roten och ta livet av växten. Eventuellt kan man gödsla plantan med en matsked gödsel och sätta till lite kalk efter några år. Efter att man rensat marken från ogräs kan man täcka in den med en passlig marktäckare för att hålla bort ogräs. Unga träd bör skyddas mot harar flera år tills barken hårdnat. Beskärning av träd och buskar rekommenderas efter några år för att forma dem som man vill. Häckar och rosor rekommenderas att klippas efter första eller andra året för att få en tät häck eller ros ända från marken. Du får specifika skötselråd vid behov av våra trädgårdsmästare.