Go to Top

Gräs och vattenväxter

ALOPECURUS - ÄNGSKAVLE

pratensis ’Aureovariegatus’ 30cm

gulbrokig ängskavle

CALAMAGROSTIS - RÖR

acutifolia ’Karl Foester’ 140cm

smal brunröda blomklasas, gul höstfärg

CAREX - STARR

Morrowii ’Ice Dance’ 30cm

japansk starr, trivs i skuggig fuktig plats

DESCHAMPSIA - TUVTÅTEL

cespitosa ‘Goldschleier’ 50cm

tuvtåtel

EQUISETUM - FRÄKEN

hyemale 70cm

skavfräken

FESTUGA - SVINGEL

gautieri 10- 20cm

björnsvingel

glauca 20cm

blåsvingel- blågrå blad, trivs på solig torr plats

GLYCERIA - JÄTTEGRÖE

maxima ’Variegata’ 70cm

strimmigt jättegröe

HELICTOTRICHON - HAVRE

sempervirens 100cm

silverhavre, silverblå, vintergröna blad

KOELERIA - TOFSÄXING

glauca 30cm

tofsäxing

LEYMUS - STRANDRÅG

arenarius 80cm

strandråg, blåbladig

LUZULA - STORFRYLE

sylvatica 40cm

storfryle

MOLINIA - BLÅTÅTEL

caerulea 70cm

blåtåtel

caerulea ’Moorhexe’ 50cm

blåtåtel

OPHIOPOGON - ORMSKÄGG

planiscapus ’Niger’ 15cm

mörkt ormskägg

PHALARIS - RANDGRÄS

arundinacea ’Picta’ 70cm

randgräs, vitbrokiga blad

VATTENVÄXTER

NYMPHAEA - NÄCKROS

hybrida

trädgårdsnäckros, olika färger