Go to Top

Odlingar

Plantskolans huvudnäring är odling av växter för anläggare, städer, kommuner och plantbutiker i hela Finland. Plantskolan har en aktiv odlingsareal på över 20 hektar och växthus på ca. 1000 m². Varje år drivs nya växter upp från sticklingar, frön och små plantor för att sen sorteras, göras i ordning och lagras i kylrum över vintern för vårens försäljning. Plantskolans specialité är härdiga växter och har ett stort sortiment som lämpar sig för växtzoner upp till norra Finland. Plantskolan odlar största delen av växterna själva men har valt att köpa en del sorter från Danmark och Holland som skulle ta för länge att driva upp i Finlands kallare klimat. Plantskolan under 30 års tid testat fram de mest härdiga sorterna som klarar av våra kalla vintrar och i övrigt visats sig passa perfekt för vårt speciella klimat här i Finland med vår korta säsong, långa sommardagar och kalla vintrar.

Växterna kan fås i krukor, med jordklump eller som bar-rotade beroende på kundens val.  Ca två hektar består av krukodling. Många plantbutiker föredrar växter i krukor eftersom de är lättare att hantera. Ungefär fem hektar består av trädodling. Speciellt de stora träden är en utmaning att hantera men plantskolan har under senaste år investerat i speciella maskiner för att ta upp och hantera stora träd.

Invalid Displayed Gallery